Szanowne Koleżanki Brydżystki,

Szanowni Koledzy Brydżyści

Obchodzimy w tym roku jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako brydżyści możemy włączyć się w te obchody, biorąc udział w Brydżowym Festiwalu „100-lecia Niepodległości”, do czego bardzo serdecznie chciałbym Was wszystkich zachęcić. Szczegółowy opis Festiwalu znaleźć można w Porozumieniu Współorganizatorów i zapisach  regulaminowych zawodów. Poprzez udział w przedsięwzięciu można brydżowo reprezentować bliską sercu miejscowość, powiat, województwo.

Co należy zrobić?

  1. W uzgodnieniu z wojewódzkimi strukturami PZBS w przypadku udziału w reprezentacji danego województwa lub lokalnym środowiskiem PZBS w przypadku udziału w reprezentacji danej miejscowości (gminy, miasta) lub powiatu skompletować zespół, który zwróci się z wnioskiem do władz danego województwa, powiatu, miasta czy gminy o powołanie w zaproponowanym składzie drużyny jako reprezentacji danej jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Wydrukować wypełniony wniosek, którego wzór znajduje się na naszej stronie Festiwalu.
  3. Dołączyć do wniosku udostępnionego Porozumienia Współorganizatorów i Zaproszenia Współorganizatorów do wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast, starostów i marszałków województw.
  4. Mając komplet dokumentów, należy uzgodnić wizytę w urzędzie danej miejscowości, powiatu lub województwa. Najlepiej umówić się z osobą z którą już współpracowaliście wcześniej w ramach działalności drużyny, klubu lub związku. Jeżeli dotychczas, jako brydżyści, nie mieliście żadnych kontaktów z danym urzędem, postaramy się pomóc. Powołaliśmy Komitet Organizacyjny Festiwalu w składzie: Adrian Bakalarz, Rudolf Borusiewicz, Jacek Grzelczak. Pomoc w konkretnej sytuacji kontaktów z urzędem zadeklarował Rudolf Borusiewicz (e-mail: rb@zpp.pl).

Wierzę, że pokonując wszystkie trudności formalne staniemy w dużej liczbie zespołów do sportowej rywalizacji i wykorzystamy taką szansę na promocję naszej ulubionej dyscypliny. Jak już wspomniałem, Festiwal odbywa się roku szczególnym, Jubileuszu „100-lecia Niepodległości”,
a Współorganizatorzy duży nacisk kładą na fakt, że fundamentem państwowości Rzeczypospolitej Polskiej były samorządy terytorialne gmin, powiatów i województw. Dlatego taka, a nie inna formuła tych zawodów.

Bardzo ważne jest, aby każdy rozegrany mecz wykorzystać jako okazję  do promocji brydża, podkreślenia sukcesów brydżystów lokalnych
i sukcesów polskiego brydża ogólnie. Proszę przybliżyć przed meczem własne osiągnięcia, a także własną miejscowość i powiat, który reprezentujecie. Strona www.100lecie.pzbs.pl stworzona jest dla Was i chętnie zamieścimy tam nie tylko wyniki sportowej rywalizacji.

Bardzo mile byłoby widziane, gdyby udało się – w porozumieniu
z lokalnymi urzędami – zorganizować rozgrywki w różnych atrakcyjnych miejscach publicznych, zapraszając do obserwacji mieszkańców, lokalne media oraz lokalne władze. Zachęcam do podejmowania takich inicjatyw.

Mam nadzieję, że udział w Festiwalu przyniesie wszystkim dużą satysfakcję.

Witold Stachnik